Монети


Издател на монетен тип
Монетен тип
Вид на емисията монети
Номинал сребърни монети
Датировка
 • Датировка
  • Късножелязна епоха
Местонамиране
 • Местонамиране
  • Северозападна България
  • Североизточна България
  • Югозападна България
  • Югоизточна България
  • Румъния
Местосъхранение
Контекст
 • Контекст
  • Камерна гробница
  • Цистова гробница
  • Могилно погребение
  • Плосък гроб
  • Съкровище
Изобразителен текст
 • Изобразителен текст
  • Иконографска тема/Семантика
  • Мит/Легенда
  • Образи
   • бог/демон
   • богиня
   • герой/героиня
   • Личности
   • помощник
  • Животни
  • Фантистични същества
  • Атрибути/Символи
  • Действие
  • Растителни мотиви
  • Геометрични мотиви
Материал
 • Материал
  • метал
  • пигмент
Надпис
Техника на украса
 • Техника на украса
  • инкрустация
  • рисуване
  

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта