Заглавие: Автор: Година на издаване: ÷
Ключова дума(и):

Заглавие Автор Година на издаване

Фибули от старожелязната епоха от Шуменския и Дългополския музеи. – Известия на ИМ Шумен т. Х, Изд-во Антос, Шумен 2002, 34 – 51 (Статия) Георги Атанасов 2002
Характеристики на градовете в Древна Тракия. - МИФ 14, София 2008, Изд-во НБУ, 248 - 265 (Статия) Петър Балабанов 2008
Херакловият образ върху златните съдове от Панагюрското съкровище. – Проблеми на изкуството, София 1997, № 3/4, 71–74 (Статия) Костадин Рабаджиев 1997
Херакъл - бог или херой? (към интерпретацията на мита, образа и култа). - В: Πíτύη. Studia in honorem Prof. Ivani Marazov, София 2002, 86–94 (Статия) Костадин Рабаджиев 2002
Херакъл и Лаомедонт върху саркофага от с. Чавдарци (Лъжене), Ловешко. – Studia Archaeologica, Suppl. І (2003): Сборник в памет на д-р Петър Горбанов, София 2003, 190–192 (Статия) Костадин Рабаджиев 2003
  Херакъл, саркофаг
Херакъл и Хиполита. Към интерпретацията на каничка N 154 от Рогозенското съкровище. – Археология ХХХVIII (1996), София, № 2/3, 64–72 (Статия) Костадин Рабаджиев 1996
Херакъл симпозиаст. – In: Sem.Th. 3 (1998). Първи академични четения в памет на акад. Гаврил Кацаров, София 1998, 139–145 (Статия) Костадин Рабаджиев 1998
Херкулес в сцена на жертвоприношение (към обосновката на иконографския тип). – В: STEPHANOS ARCHAEOLOGICOS in honorem prof. L. Getov, SAUS, SUPPL. 4 (2005), 636–645 (Статия) Костадин Рабаджиев 2005
Хиперборейският диагонал. – Векове 6, София 1984, 78 – 79 (Статия) Александър Фол 1984
  http://www.thracica.com/library/publication/11
Шпори от късножелязната епоха, открити в Шуменския регион. - Известия на историческия музей Шумен, Книга XIII, Шумен 2006, 25 - 48 (Статия) Георги Атанасов 2006
Щастливодемнният от могилата `Светицата` от Долината на тракийските царе. - Проблеми и изследвания на тракийската култура. Т. ІІ, Казанлък 2007, 85 – 90 (Статия) Валерия Фол 2007
  http://www.thracica.com/library/author/13
Югоизточна Тракия в пътеписа на ген.-лейтенант Август Йохмус, барон Катиньола. - Векове 2, София 1977, 57 – 63 (Статия) Валерия Фол 1977
  http://www.thracica.com/library/author/13
Ямфорина или Форунна? Опит за проблематизация и локализация. – Археология 1-2, София 2004, 107 – 112 (Статия) Методи Манов 2004
«Македонски бронзи» от Колекция В. Божков. - Проблеми и изследвания на тракийската култура. Т. ІІ., Изд-во ИРИТА , Казанлък 2007, 131 - 148 (Статия) Татяна Шалганова 2007
«Одриският дял» в Рогозенското съкровище. – Археология 4, София 1988, 12 – 22 (Статия) Иван Маразов 1988
«Хелиос, ти най-почитано божество у конелюбивите траки». Светилища на слънцето. - Проблеми и изследвания на тракийската култура. Т. ІV, Казанлък 2009, 77 – 88 (Статия) Валерия Фол 2009
  http://www.thracica.com/library/author/13
Общо: 236 221-236 <   <<   
 
Обекти Библиотека За контакти За проекта