Заглавие: Автор: Година на издаване: ÷
Ключова дума(и):

Заглавие Автор Година на издаване

Style and Subject Matter in Native Thracian Art. - Metropolitan Museum Journal, Vol. 16 (1981), 33-48 (Статия) Ann Farkas 1981
The Center of the World and the Origins of Life. - МИФ 12, София 2007, Изд-во НБУ, 5 - 34 (Статия) Bruce Lincoln 2007
Die Thrakischen Sprachreste. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 1957 (Монография) Dimiter Detschew 1957
An early medieval graveyard in the Divdyadovo quarter of Shumen (NE Bulgaria). – Archaeologia Bulgarica, XII, 2, Sofia 2008, 59 – 80 (Статия) Georgi Atanasov, Svetlana Venelinova, Stanimir Stoychev 2008
The valley of the Kamchiya river in the Smyadovo-Dragoevo region during the classical and hellenistic ages. - THE LOWER DANUBE IN ANTIQUITY, 6.-7.10.2005, BG-Tutrakan (Sofia 2006) (Статия) Georgi Atanasov, Yuri Yorgov 2006
The Archaeological Wealth of Ancient Thrace. - The Metropolitan Museum of Art Bulletin, NS, Vol. 35- 1, NY 1977, 7-71 (Каталог на изложба) Ivan Venedikov 1977
Thrace . - The Metropolitan Museum of Art Bulletin, New Series, Vol. 35, No. 1, The Thracians (Summer, 1977), 72-80 (Статия) Ivan Venedikov 1977
Objets laténiens du Musée de Schoumen (Bulgarie). - МИФ 14, София 2008, Изд-во НБУ, 273 - 336 (Статия) Jordan Anastassov 2008
Confronting two Rhytons’ Settings: the Panagyurishte and the “Black Sea” Treasures. - МИФ 12, София 2007, Изд-во НБУ, 115 - 139 (Статия) Niccolò Manassero 2007
A Celtic track in Parthian Nisa. - Un impaziente desiderio di scorrere il mondo. Studi in onore di Antonio Invernizzi per il suo settantesimo compleanno. Ed. Le Lettere, Firenze 2011, 272 - 284 (Статия) Niccolò Manassero 2011
Tamga-like images on sealings from old Nisa. - Parthica. Incontri di culture nel mondo antico, 12 • 2010, Pisa - Roma. Fabrizio Serra Editore, MMXI, 17 - 29 (Статия) Niccolò Manassero 2011
Three Silver Objects from Thrace: A Technical Examination. - Metropolitan Museum Journal, Vol. 16 (1981), 49-54 (Статия) Pieter Meyers 1981
The Relief Presentation of the Rider on Grave Monuments from the Eastern Part of the Roman Province of Dalmatia. - МИФ 14, София 2008, Изд-во НБУ, 393 - 403 (Статия) Radmila Zotovich 2008
Thracian elements on the territory of Moesia. - МИФ 14, София 2008, Изд-во НБУ, 378 - 392 (Статия) Snezhana Chernach-Ratkovich 2008
Thracian architecture - a syncretistic presentation and tangible realization of musica universalis? Проблеми и изследвания на тракийската култура, т. ІV. Изд-во Ирита, Казанлък 2009, 127 - 134 (Статия) Александра Фол 2009
  http://www.thracica.com/library/publication/12
Рогозенското съкровище и последствията от духовния преврат в Елада (VIII-V в. np. н. e.). – Проблеми на изкуството № 4, София 1988, 3 – 12 (Статия) Александра Фол 1988
  http://www.thracica.com/library/publication/11
Култови предмети от Северозападна Тракия от късната бронзова и от началото на ранната желязна епоха. – Археология 2, София 2002, 5 – 12 (Статия) Александър Бонев 2002
По въпроса за т.нар. «Голяма колесница от с. Дупля», Банатска област. – Археология 4, София 1996, 43 – 48 (Статия) Александър Бонев 1996
Датировка на златното съкровище от Вълчитрън (шестнадесет години по-късно). – Археология 3 - 4, София 2000, 1 – 4 (Статия) Александър Бонев 2000
Скитска кръстовидна апликация за калъф на лък от Варненския археологически музей. - МИФ 14, София 2008, Изд-во НБУ,103-113 (Статия) Александър Минчев 2008
Общо: 236 1-20 >>   >
 
Обекти Библиотека За контакти За проекта