Монети

00005 Тетрадрахма, Одесос.

Тетрадрахма. Одесос.
Сребро
Тегло 16,05 гр., диаметър 30-31 мм., дебелина 4,0 мм.

Аверс: глава на Херакъл с шлем от кожата на немейския лъв надясно (основно изображение). Изображението на Херакъл е с портретни черти на Митридат VI(?) или на някой от неговите синове Ариарат(?) или Фарнак(?) 
Реверс: BASILEWS ALESANDROU (основни вертикални надписи отдясно и отляво). Зевс на трон, държи орел и скиптър (основно изображение). Под трона монограм от първите три букви ODH от името на града (допълнителен надпис). Магистратски монограм под ръката на Зевс, държаща орела (допълнителен надпис).
Паралели: подобна монета публикувана в Мушмов, 1912, 86, 1556, XIV, 2.

Дата: 1 в.пр.Хр.
Неизвестно местонамиране

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта