Монети

00040 Истеа, тетробол

Истеа
Тетробол?, сребро
Тегло 0,74 гр., диаметър 15 мм., дебелина 1,1 мм.

Аверс: Варваризирано изображение на глава на нимфата Истеа надясно (основно изображение).
Реверс: Следи от безсмислено подредени букви (основен надпис) . Силно варваризирано изображение на нимфата Истеа, седнала на нос на кораб (основно изображение).
Паралели: Подобна монета публикувана в Топалов, 1996, 119-154.

Дата: 2 в.пр.Хр.
Неизвестно местонамиране

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта