Монети

00039 Истеа, тетробол

Истеа
Тетробол (?), сребро
Тегло 1,36 гр., диаметър 12-13 мм., дебелина 2,0 мм.

Аверс: Глава на нимфата Истеа надясно (основно изображение).
Реверс: Следи от безсмислено подредени букви (основен надпис). Нимфата Истеа, седнала на нос на кораб (основно изображение).
Паралели: Подобна монета публикувана в Топалов, 1996, 119-154.

Дата: 2 в.пр.Хр. 
Неизвестно местонамиране

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта