Предметни форми

00373 Пръстен, Малката могила

Пръстен, Малката могила
Злато, леене, гравировка, спояване
Диам. на халката 1.55 х 1.76 см., Диам. на плочката 1.6 х 2.07 см
Археологически разкопки на камерна гробница под могила

Форма: Елипсовидна плочка и кръгла халка
Украса: Антропоморфната украса е разположена върху плочката.
Стил: Със сигурност е произведение на местен майстор. Човешките фигури не са разработени пластично в духа на гръцките художествени норми.
Композиция: противопоставяне на фигурите
Митологичен сюжет: Темата е основна в царската идеология на траките: среща между мъж и жена, която сама по себе си има брачни конотации.
Паралели: характерна форма и декорация за пръстени, намерени в Тракия. Най-близки паралели ни дават пръстени от т.нар. гръко-персийски геми.
Производство: местно
Литература: Boardman, J. 1970. Greek Gems and Finger Rings. Н. Abrams; Китов, Г. 2005. Долината на тракийските владетели. Славена.

Могила при с. Шейново, общ. Казанлък, обл. Стара Загора
Дата: втората половина на 4 в.пр.Хр.
ИМ Казанлък, Инв.№ МИК 1586

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта