Предметни форми

00372 Пръстен, Голямата могила

Пръстен, Голямата могила, Дуванли.
Злато, отливка, гравировка, спояване
Диам. на плочката: 1.4 х 2.3 см.м 13.70 г.
Археологически разкопки на цистово погребение под могила

Форма: Елипсовидна плочка и кръгла халка
Украса: в полето е разположен галопиращ наляво конник, както и
Стил: произведение на гръцки майстор, който добре владее похватите на пластическата моделировка.
Митологичен сюжет: Темата на препускащ конник е основна в царската идеология и иконография на траките. В този мотив трябва да видим героя-победител в ценностните изпитания. През римската епоха той ще се появи в ловни сцени в над 3 000 оброчни релефа. Прочитът на надписа показва име, производно от етнонима „скити” – Skythodokos(син на Скит), което свидетелства за връзки на траките със скитските династии. Това име се появява и в други предмети от тракийските находки.
Атрибути: кон, голобрад, прическа.
Паралели: характерна форма и декорация за пръстени, намерени в Тракия. Конници извън сюжетно действие са представени в пръстените от Голямата могила при Дуванли и от неизвестно място.
Надпис: SKYTHODOKO.
Производство: гръцко.
Литература: Филов, Б. 1934. Могилите при Дуванли. София; Венедиков, И.,Т. Герасимов. 1973. Тракийското изкуство. София. Български художник: № 207; Boardman, J. 1970. Greek Gems and Finger Rings. Н. Abrams; Маразов, И. 1992. Мит, ритуал и изкуство у траките. София. УИ "Св.Кл. Охридски".

Намерен в инвентара на погребение под Голямата могила в некропола при Дуванли, общ.Калояново, обл. Пловдив
Дата: средата на 5 в.пр.Хр.
АМ Пловдив, Инв.№ 1639

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта