Предметни форми

00368 Ритон, Панагюрище

Ритон, Панагюрище.
Злато, изчукване, гравировка, цизелиране
Вис. 13.5 см.; 674.6 г.
Съкровище

Форма: къс рог, зъвършващ с глава на eлен; върху устните има втори малък отвор за изливане на виното. Съдът е снабден с масивна дръжка, който се прикрепя към тялото с женска глава, а към устието с фигура на лъв, опрял лапите си към ръба.
Украса: Устието е изтеглено навън и обърнато надолу, а ръбът е покрит с овули. Дръжката отдолу е канелирана, а в горната половина е оформено като фигура на тичащ лъв. Рогът излиза от глава на овен. Върху рога е представена фигурална сцена
Стил: несъмнено произведение на много добър гръцки торевт. Пропорциите и обемите на животинската глава са добре артикулирани пластически. Върху челото космите се завиват като розета. Пластичното предаване на участниците в сцената е характерно за подобни произведения от края на 4 в.пр.Хр. Обозначен е теренът чрез леки възвишения. Внимание към подробно предаване на реалиите.
Композиция: фигурите на богините са разположени симетрично около централния образ на седящия Парис.
Митологичен сюжет: Представен е поводът за Троянската война – „Съдът на Парис”. Трите богини отиват при троянския принц-овчар, за да разреши той техния спор за най-красивата олимпийка. Атина и Хера са седнали, а Афродита стои и повдига пеплоса си – характерен брачен жест. Вероятно чрез разликата в позите се подчертава не само йерархичната позиция на всяка една от тях, но и моментът, когато е дошъл редът на богинята на любовта да представи своите аргументи.
Атрибути: облекло, шлем, жезъл.
Паралели: най-близко стоят екземплярите от Далакова могила, Златиница-Маломирово, „Колекция В. Божков”. Вакханките напомнят изобразяването на тези митични същества в каничката ритон от Борово.
Надпис: имената на божествата са изписани край главите им
Производство: гръцко
Литература: Venedikov, I. 1961. The Panagurishte Treasure. Sofia: № 2; Маразов, И. 1978. Ритоните в древна Тракия. София. Български художник; Маразов 1992. Мит, ритуал и изкуство у траките. София. СУ „Кл. Охридски”; Manassero N. 2008. Rhyta e corni potori dall`Etа dell Ferro all`epoca sasanide. Libagioni e misticismo tra la Grecia e il mondo iranico. BAR International Series 1750; Китов, Г. 2006. Панагюрското съкровище. Славена.

Намерен при работа в тухларна край гр. Панагюрище в края на 1949 г.
Дата: началото на 3 в.пр.Хр.
АМ Пловдив, Инв.№ 3197

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта