Предметни форми

00367 Ритон, Панагюрище

Ритон, Панагюрище.
Злато, изчукване, гравировка, цизелиране
Вис. см.;
Съкровище

Форма: къс рог, зъвършващ с глава на eлен; върху устните има втори малък отвор за изливане на виното. Съдът е снабден с масивна дръжка, който се прикрепя към тялото с женска глава, а към устието с фигура на лъв, опрял лапите си към ръба.
Украса: Устието е изтеглено навън и обърнато надолу, а ръбът е покрит с овули. Дръжката отдолу е канелирана, а в горната половина е оформено като фигура на тичащ лъв. Рогът излиза от глава на овен. Върху рога е представена фигурална сцена
Стил: несъмнено произведение на много добър гръцки торевт. Пропорциите и обемите на животинската глава са добре артикулирани пластически. Върху челото на елена космите се завиват като розета. Пластичното предаване на участниците в сцената е характерно за подобни произведения от края на 4 в.пр.Хр. Обозначен е теренът чрез леки възвишения. Внимание към подробно предаване на реалиите.
Композиция: фигурите на двамата герои са разположени огледално симетрично.
Митологичен сюжет: Представени са основните подвизи на двамата най-големи гръцки герои: борбата на Херакъл с елена и борбата на Тезей с маратонския бик. Вероятно в тези сюжети тракийската аристокрация припознавала ценностните изпитания на своите герои.
Атрибути: лъвска кожа, тояга
Паралели: най-близко стоят екземплярите от Далакова могила, Златиница-Маломирово, „Колекция В. Божков”. Херакъл е сред най-познатите гръцки герои в Тракия.
Производство: гръцко
Литература: Venedikov, I. 1961. The Panagurishte Treasure. Sofia; Маразов, И. 1978. Ритоните в древна Тракия. София. Български художник; Маразов 1992. Мит, ритуал и изкуство у траките. София. СУ „Кл. Охридски”; Manassero N. 2008. Rhyta e corni potori dall`Etа dell Ferro all`epoca sasanide. Libagioni e misticismo tra la Grecia e il mondo iranico.BAR International Series 1750; Китов, Г. 2006. Панагюрското съкровище. Славена.

Намерен при работа в тухларна край гр. Панагюрище, обл. Пазарджик.
Дата: началото на 3 в.пр.Хр.
АМ Пловдив, Инв.№

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта