Предметни форми

00366 Ритон, Панагюрище

Ритон, Панагюрище.
Злато, изчукване, гравировка, цизелиране
Вис. 12. 5 см., 505,05 г.
Съкровище

Форма: къс рог, зъвършващ с глава на овен; върху устните има втори малък отвор за изливане на виното. Съдът е снабден с масивна дръжка, който се прикрепя към тялото с женска глава, а към устието с фигура на лъв, опрял лапите си към ръба.
Украса: Устието е изтеглено навън и обърнато надолу, а ръбът е покрит с овули. Дръжката отдолу е канелирана, а в горната половина е оформено като фигура на тичащ лъв. Рогът излиза от глава на овен. Върху рога е представена фигурална сцена
Стил: несъмнено произведение на много добър гръцки торевт. Пропорциите и обемите на животинската глава са добре артикулирани пластически. Върху челото космите се завиват като розета. Пластичното предаване на участниците в сцената е характерно за подобни произведения от края на 4 в.пр.Хр. Обозначен е теренът чрез орнаментализирани растения и леки възвишения. Движенията на менадите са бурни и изявяват тяхното състояние на транс. Те повтарят динамическата формула, установена от скулптурната фигура на Скопас.
Композиция: фигурите на танцуващите вакханки от фриза върху рога са разположени симетрично около централната сцена.
Митологичен сюжет: Дионис е прегърнал неизвестната нимфа Ериопе – откровен брачен жест. Богът е споменат от Херодот в пантеона на траките, от него води произхода си митичната династия на траките.
Атрибути: тирс, тимпан.
Паралели: най-близко стоят екземплярите от Далакова могила, Златиница-Маломирово, „Колекция В. Божков”. Вакханките напомнят изобразяването на тези митични същества в каничката ритон от Борово.
Надписи: DIONYSOS, ERIOPE
Производство: гръцко
Литература: Venedikov, I. 1961. The Panagurishte Treasure. Sofia: 4 №3; Маразов, И. 1978. Ритоните в древна Тракия. София. Български художник; Маразов 1992. Мит, ритуал и изкуство у траките. София. СУ „Кл. Охридски”; Manassero N. 2008. Rhyta e corni potori dall`Etа dell Ferro all`epoca sasanide. Libagioni e misticismo tra la Grecia e il mondo iranico.BAR International Series 1750.

Намерен при изкопи в тухларна край гр. Панагюрище, обл. Пазарджик
Дата: началото на 3 в.пр.Хр.
АМ Пловдив, Инв.№ 3199

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта