Предметни форми

00365 Кана ритон, Панагюрище

Кана ритон, Панагюрище.
Злато, отливка, изчукване, гравировка, цизелиране
Вис. 14 см.;Тегло: 460,75 г.
Съкровище

Форма: кана, оформена като глава на млада жена, над която се възвисява къс рог.
Украса: Устието е изтеглено навън и обърнато надолу, а ръбът е покрит с овули. Дръжката отдолу е канелирана, а в горната половина е оформена като фигура на тичащ сфинкс.
Стил: несъмнено произведение на много добър гръцки торевт. Пропорциите, обемите и чертите на женската глава са добре артикулирани пластически. Косите са сресани на път, като в центъра има правоъгълна пластинка. Главата е обвита с прозрачен воал, завързан над челото. Шията е украсена с огърлица от амфориски и централна висулка, оформена като лъвска глава, в която е разположен отворът на ритон. Внимание към подробно предаване на реалиите.
Митологичен сюжет: Има интерпретация за този образ като една от богините, участващи в съда на Парис. Друго тълкуване на този образ е като амазонка.
Атрибути: прическа, накити.
Паралели: най-близко стоят другите екземпляри от Панагюрското съкровище, теракотовата женска глава от Могиланската могила, както и редица вази от сребро и глина, оформени като човешки глави.
Производство: гръцко
Литература: Venedikov, I. 1961. The Panagurishte Treasure. Sofia; Маразов, И. 1978. Ритоните в древна Тракия. София. Български художник; Маразов 1992. Мит, ритуал и изкуство у траките. София. СУ „Кл. Охридски”; Manassero N. 2008. Rhyta e corni potori dall`Etа dell Ferro all`epoca sasanide. Libagioni e misticismo tra la Grecia e il mondo iranico.BAR International Series 1750. Китов, Г. 2006. Панагюрското съкровище. Славена.

Намерена при изкоп в тухларна край Панагюрище, обл. Плазарджик.
Дата: началото на 3 в.пр.Хр.
АМ Пловдив, Инв.№ 3206

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта