Предметни форми

00364 Кана ритон, Панагюрище

Кана-ритон, Панагюрище.
Злато, отливка, изчукване, гравировка, цизелиране
Вис. 20,5 см.; 387,2 г.
Съкровище

Форма: кана, оформена като глава на млада жена, увенчана с шлем, от който излиза къс рог.
Украса: Устието е изтеглено навън и обърнато надолу, а ръбът е покрит с овули. Дръжката отдолу е канелирана, а в горната половина е оформена като фигура на тичащ сфинкс.
Стил: несъмнено произведение на много добър гръцки торевт. Пропорциите, обемите и чертите на женската глава са добре артикулирани пластически. Косите излизат из под шлема. На главата е надянат шлем, украсен с афронтирани край толяма палмета грифони. Шията е украсена с огърлица от амфориски и централна висулка, оформена като лъвска глава, в която е разположен отворът на ритон. Внимание към подробно предаване на реалиите.
Митологичен сюжет: Има интерпретация за този образ като Атина, участваща в съда на Парис. Именно тази богиня се изобразява с шлем, украсен с фигури на грифони. Друго тълкуване на този образ е като амазонка.
Атрибути: прическа, шлем, накити.
Паралели: най-близко стоят другите екземпляри от Панагюрското съкровище, теракотовата женска глава от Могиланската могила, както и редица вази от сребро и глина, оформени като човешки глави.
Производство: гръцко
Публикуване: Venedikov, I. 1961. The Panagurishte Treasure. Sofia; Маразов, И. 1978. Ритоните в древна Тракия. София. Български художник; Маразов 1992. Мит, ритуал и изкуство у траките. София. СУ „Кл. Охридски”; Manassero N. 2008. Rhyta e corni potori dall`Etа dell Ferro all`epoca sasanide. Libagioni e misticismo tra la Grecia e il mondo iranico.BAR International Series 1750.

Намерена  в тухларница край Панагюрище, обл. Пазарджик
Дата: началото на 3 в.пр.Хр.
АМ Пловдив, Инв.№ 3202

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта