Предметни форми

00363 Фиала, Панагюрище

Фиала, Панагюрище
Злато, изчукване, гравировка
Диам. 25 см.; 845,7 г.
Съкровище

Форма: кръгла, плитка, „гръцки” тип фиала
Украса: дъното е украсено с три реда намаляващи по размери си негърски глави, редуващи се с лотосови цветове и палмети, а в самия център има ивица от жълъди, обкръжаващ умбото. Отвътре украсата е негативна, а отвън изпъкнала
Стил: орнаментите са представени пластично. Негърските глави са предадени с етническа достоверност.
Композиция: фризова, кръгова с ритъм на повторение.
Митологичен сюжет: орнаментите имат източен произход, а негърските глави вероятно обозначават етиопите или пигмеите, които играят важна роля в мистериалния култ на Кабирите.
Паралели: Като предметна форма и декор фиалата има източни корени. Стилови и иконографски паралели в находките от Синдос, Рогозен (№2), Адигея, Кул Оба, фиали от Варшава и Метрополитен, глинени фиали от Южна Италия и др.
Производство: гръцко
Надписи: с гръцки букви е изписано теглото, изчислено в веднъж в драхми и втори път в статери на Лампсак.
Литература: Venedikov, I. 1961. The Panagurishte Treasure. Sofia: № 9; Маразов, И. 1978. Ритоните в древна Тракия. София. Български художник; Маразов 1992. Мит, ритуал и изкуство у траките. София. СУ „Кл. Охридски”; Китов, Г. 2006. Панагюрското съкровище. Славена; Маразов, И. 2011. Мистериите на Кабирите в древна Тракия. София. ИК „З. Стоянов”

Намерена в тухларна край Панагюрище, обл. Пазарджик
Дата: края на 4 - началото на 3 в.пр.Пр.
АМ Пловдив, Инв. № 3204

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта