Предметни форми

00359 Апликации, Летница

Апликации, Летница (4 броя).
Сребро, щамповане, гравировка
Вис. 2.8 см.
Съкровище

Форма: плоска, ажурна
Украса: животинска
Стил: принадлежи към типа „реалистични животни”, създадени от гръцки майстори за тракийския животински стил. Фигурите на животните са обемно изпълнени, с добре артикулирани в пластическо отношение членове на тялото. Лотосовия цвят е предаден органично.
Композиция: симетрична.
Митологичен сюжет: представени са два афронтирани грифона с тела на орел и с обърнати назад глави. Те са кацнали върху лотосов цвят. Грифонът е един от иконичните знаци за сила и контрол, поради което може да кодира тези качества у гироя, както и да бъде негов противник.
Атрибути: грифон, лотос
Паралели: като предметна форма и пресонажи апликациите намират съвсем точен паралел в набузник от Долна Козница.
Производство: гръцко
Литература: Венедиков, И., П. Павлов. 1976. Съкровището от Летница. София. Български художник; Венедиков, И., Т. Герасимов. 1973. Тракийското изкуство. София. Български художник; Венедиков, И. 1996. Тракийското съкровище от Летница. София.СУ “К. Охридски”.

Намерени в бронзов котел през 1964 г. в двора на ТКЗС с. Летница, обл. Ловеч.
Дата: втора половина на 4 в.пр.Хр.
ИМ Ловеч Инв. № 594

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта