Предметни форми

00358 Набузник, Летница

Набузник,  Летница.
Сребро с позлата, изчукване, гравировка
Вис. 7 см.
Съкровище

Форма: овална, плоска
Украса: животинска.
Стил: принадлежи към типа „реалистични животни”, създадени от гръцки майстори за тракийския животински стил. Фигурите на животните са обемно изпълнени, с добре артикулирани в пластическо отношение членове на тялото. Движенията са добре уловени и се усеща напрежението на борбата, отразено и в мускулатурата. Главата на лъва е във фас.
Митологичен сюжет: Борбата между грифон и лъв намира място в репертоара на тракийския животински стил. В случая животните са подпомагани и от две змии, захапали всеки един от борещите се.
Атрибути: фасовата постановка на главата на лъва е характерна за тракийския животински стил.
Паралели: като предметна форма апликацията намира съвсем точен паралел в набузник от Долна Козница. Разликата е в това, че във втората апликация е представена и бича глава в краката на борещите се животни.
Производство: гръцко
Литература: Венедиков, И., П. Павлов. 1976. Съкровището от Летница. София. Български художник; Венедиков, И., Т. Герасимов. 1973. Тракийското изкуство. София. Български художник; Венедиков, И. 1996. Тракийското съкровище от Летница. София.СУ “К. Охридски”.

Намерен в бронзов котел през 1964 г. в двора на ТКЗС с. Летница, обл. Ловеч.
Дата: втора половина на 4 в.пр.Хр.
ИМ Ловеч Инв. № 592

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта