Предметни форми

00357 Начелник, Летница

Начелник, Летница.
Сребро с позлата, отливка, изчукване, гравировка
Вис. 5 см.
Съкровище

Форма: плоска основа във вид на двойна брадва и обемна фигура в централната част
Украса: предното поле на плоската основа е заобиколено от ивица насечки, а в задното е поместена палмета.
Стил: принадлежи към типа „реалистични животни” от тракийския животински стил. Фигурата на лъва е обемно изпълнена, докато бикът под нея е представен само с предната част от тялото си. Този принцип на pars pro toto е добре познат в изкуството на траките.
Композиция: фигурата на лъва увенчава точно центъра над халката за пронизване на ремъка.
Митологичен сюжет: лъвът явно напада бик, който е паднал под тежестта на тялото на хищника с подгънати под муцуната крака. Възможно е тук темата на борба между хищник и могъщо тревопасно да предава в животински код едно от основните ловни изпитания на героя, въпълтен в образа на лъва.
Паралели: като предметна форма начелникът принадлежи към най-разпространените апликации от този тип в тракийския животински стил (Могиланската могила, Аджигьол, Свещари, Крайова, Хомина могила, Долна Козница, Тетевен, Козел и др.). Темата на борба между лъв и бик също е широко известна в тракийската иконография.
Производство: местно
Литература: Венедиков, И., П. Павлов. 1976. Съкровището от Летница. София. Български художник; Венедиков, И., Т. Герасимов. 1973. Тракийското изкуство. София. Български художник; Венедиков, И. 1996. Тракийското съкровище от Летница. София.СУ “К. Охридски”.

Намерен в бронзов котел през 1964 г. в двора на ТКЗС с. Летница, обл. Ловеч.
Дата: втора половина на 4 в.пр.Хр.
ИМ Ловеч Инв. № 593

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта