Предметни форми

00356 Апликация, Летница

Апликация, Летница (2 броя).
Сребро с позлата, изчукване, гравировка
Вис. 7 см.
Съкровище

Форма: трискел, отзад халка за прикачване
Украса: полето е заобиколено от ивица насечки, централно умбо, от което излизат протомите
Стил: пределна геометризация на клюна, окото и шията със слабо изявени пластически обеми.
Композиция: протомите на трите грифона излизат като лъчи от централно умбо, оградено с ивица насечка; по същия начин е представено окото. Отзад главата е обхваната от пластична ивица, която се завива назад като рог
Митологичен сюжет: грифонът е сред най-често срещаните образи на антагониста в тракийската торевтика.
Атрибути: както винаги, тракийският майстор подчертава мощта на клюна и окото – символ на контрола.
Паралели: като предметна форма трискелът е сред най-разпространените в тракийския животински стил (Могиланската могила, Аджигьол, Козел, Мезек, Биньова могила, Старосел и др.).
Производство: местно
Литература: Венедиков, И., П. Павлов. 1976. Съкровището от Летница. София. Български художник; Венедиков, И., Т. Герасимов. 1973. Тракийското изкуство. София. Български художник; Венедиков, И. 1996. Тракийското съкровище от Летница. София.СУ “К. Охридски”.

Намерена в бронзов котел през 1964 г. в двора на ТКЗС с. Летница, обл. Ловеч.
Дата: втора половина на 4 в.пр.Хр.
ИМ Ловеч Инв. № 606

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта