Предметни форми

00354 Апликация, Летница

Апликация, Летница.
Сребро с позлата, отливка, изчукване, гравировка
Вис. 5 см.
Съкровище

Форма: правоъгълна.
Украса: полето е заобиколено от ивица овули;в полето e изобразен сюжетът „борба на животни”.
Стил: козината на животните е предадена като „пламъци”, завити в различни посоки и основно чрез пояси дребни насечки. Главите са в профил. Очите са елипсовидни.
Митологичен сюжет: грифон е скочил на гърба на елен и го е захапал за врата. Еленът е паднал на подгънатите си под тялото крака под тежестта на грифона.
Атрибути: както винаги, тракийският майстор подчертава разликата между копитата и лапите на двата вида животни.
Паралели: „борбата на животни” е една от най-разпространените теми в тракийския животински стил.
Производство: местно
Литература: Венедиков, И., П. Павлов. 1976. Съкровището от Летница. София. Български художник; Венедиков, И., Т. Герасимов. 1973. Тракийското изкуство. София. Български художник; Венедиков, И. 1996. Тракийското съкровище от Летница. София.СУ “К. Охридски”.

Намерена през 1964 г. в бронзов котел в двора на ТКЗС с. Летница, обл. Ловеч.
Дата: втора половина на 4 в.пр.Хр.
ИМ Ловеч Инв. № 580

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта