Предметни форми

00352 Апликация, Летница

Апликация, Летница.
Сребро с позлата, отливка, изчукване, гравировка
Вис. 6 см.
Съкровище

Форма: правоъгълна.
Украса: полето е заобиколено от ивица овули;в полето са изобразени две изправени една срещу друга мечки.
Стил: козината на животните е предадена като „пламъци”, завити в различни посоки. Главите са във фас.
Митологичен сюжет: мечките са представени в момент на борба или танц. Мечката е един от основните антагонисти на тракийския герой.
Паралели: образът на мечката се среща в бронзова матрица от Бозвелийско, Варненско и в апликации от Мезек, Аджигьол, Огуз.
Производство: местно
Литература: Венедиков, И., П. Павлов. 1976. Съкровището от Летница. София. Български художник; Венедиков, И., Т. Герасимов. 1973. Тракийското изкуство. София. Български художник; Венедиков, И. 1996. Тракийското съкровище от Летница. София.СУ “К. Охридски”; Маразов, И. 1983. Култът към мечката в древна Тракия. – Изкуство. 4: 28-36.

Намерена в бронзов котел през 1964 г. в двора на ТКЗС с. Летница, обл. Ловеч
Дата: втора половина на 4 в.пр.Хр.
ИМ Ловеч Инв. № 590

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта