Предметни форми

00351 Фалера, Летница

Апликация, Летница.
Сребро с позлата, отливка, изчукване, гравировка.
Вис. 4.2 см.
Съкровище

Форма: кръгла.
Украса: на места се появява заобиколящата полето ивица овули;  в полето е изобразен конник в ход наляво в борба с мечка.
Стил: нисък релеф, неартикулирани пластически форми. Стилизацията е доведена до схематизация. Подчертават се предметните форми: юзда, костюм, наколенник, защото те са атрибути. Ооксмяването на животното е предадено чрез "пламъци".
Митологичен сюжет: конникът държи в дясната си ръка копие, а в лявата поводите на коня. Облечен е в ризница. Косите му са прави и къси, брадат. Сцената отразява епизод от царската идеология – трудно инициационно и консекрационно изпитание пред владетеля. Мечката е един от основните антагонисти. Под краката на коня лежи убитият вече вълк.
Атрибути: копието единствен път от изображеинията от съкровището в тази фалера влиза в употреба. Конникът е снабден с наколенник с човешка глава на коляното. Вероятно той е знак за покровителството на богинята в изпитанието.
Паралели: полът на жребеца винаги се обозначава в тракийската иконография; конник с наколенник виждаме и в една апликация от Старосел. Вече са известни четири фигурни наколенника от скъпоценен метал, които са били използвани само в един екземпляр (Могиланската могила, Аджигьол, Маломирово-Златиница), както и още три от бронз. Лов на мечка е представен и в един съд от "Колекция В. Божков".
Производство: местно
Литература: Венедиков, И., П. Павлов. 1976. Съкровището от Летница. София. Български художник; Венедиков, И., Т. Герасимов. 1973. Тракийското изкуство. София. Български художник; Венедиков, И. 1996. Тракийското съкровище от Летница. София.СУ “К. Охридски”; Маразов, И. 1992. Мит, ритуал и изкуство у траките. София. ИСУ "Св.Кл. Охридски"; Marazov, I. 2011. Thrace and the Ancient World. Sofia. Accent.

Намерена в бронзов котел през 1964 г. двора на ТКЗС, с. Летница, обл. Ловеч.
Дата: втора половина на 4 в.пр.Хр.
ИМ Ловеч Инв. № 590.

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта