Предметни форми

00350 Фалера, Летница

Фалера,  Летница.
Сребро с позлата, отливка, изчукване, гравировка
Диам. 7 см.
Съкровище

Форма: кръгла.
Украса: ивица насечки заобиколя полето, в което около централно умбо, обозначено с точка в центъра, са разположени осем конски глави/протоми.
Стил: при глава в профил са предадени и двете уши на коня, Ролята на насечката е както описателна, така и чисто стилова - за разграничаване на формите.
Митологичен сюжет: Може да се свърже с митичния прецедент за конско жертвоприношение. Има множество писмени и археологически сведения за жертвоприношения на кон в Тракия. Отрязаната конска глава е основният залог в жертвоприношението – тя отива при царя. Както винаги, конят в тракийската иконография се изобразява с юзда.
Атрибути: самостоятелна глава, юзда
Паралели: индоарийското жертвоприношение на кон – ашвамедха, се извършва само от победоносен владетел; митичният прецедент на подобен ритуал е въплътено в изобразителния текст на амфората ритон от Чертомлик.
Производство: местно
Литература: Венедиков, И., П. Павлов. 1976. Съкровището от Летница. София. Български художник; Венедиков, И., Т. Герасимов. 1973. Тракийското изкуство. София. Български художник; Венедиков, И. 1996. Тракийското съкровище от Летница. София.СУ “К. Охридски”; Маразов, И. 1980. Следи от Ашвамедха и Пурушамедха в култовите ритуали на траките. - Изкуство. 8: 7-17.

Намерена е в бронзов котел през 1964 г. в двора на ТКЗС с. Летница, обл. Ловеч.
Дата: втора половина на 4 в.пр.Хр.
ИМ Ловеч Инв. № 591

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта