Живопис

00311 Сцени в дромоса, Казанлъшката гробница

Сцени в дромоса на Казанлъшката гробница
Вис. 2,24 м., шир. в основата 1,12 м.

Форма: Къс, нисък, с наклонени навътре стени, стесняващ се нагоре, покрит с двускатен покрив.
Украса: В долната си част той е покрит с червена боя, следва широк черен фриз с орнамент като акантов ластар. Върху полегатите стени на покрива са представени фигурални сцени.
Стил. Композицията и на двете стени е центростремителна: две армии се срещат в средата, където един срещу друг са застанали двама воини. Фигурите на тичащите пешаци и конници са изобразени с верни пропорции и точна пластическа моделировка. Противниците са етнокултурно разграничени чрез реалиите: шапки и оръжие.
Произход: Със сигурност може да се твърди, че дромосът е изрисуван от ръката на елински живописец.
Семантика: Една от възможните интерпретации на изобразителния текст от дромоса е свързването с погребалните състезателни игри. Но все пак тук се срещат две армии, което отвежда към ролята на бойните сцени в иконографията на царската идеология. Вероятно двамата воини в центъра са избраниците на двете страни, които трябва в двубой помежду си да решат изхода от сражението. Етническите маркери едва ли са свидетелство за представяне на някаква конкретна битка от личната биография на погребания в гробницата аристократ. По-скоро те са съвременни реалии, чрез които се актуализира един епичен епизод от митичната биография на владетеля. Той трябва да е винаги „велик воин”. Затова  военните подвизи са задължителни сцени в цялата погребална иконография на античността.
Паралели. Сцени на сражение или двубой често се представят в иконографията на гробничната живопис от Южна Италия.
Литература: Миков 1954. Казанлъшката гробница. София; Димитров, Д.П. 1966. За датата на стенописите от тракийската гробница при Казанлък. – Археология. 2: 1-13; Живкова, Л. Казанлъшката гробница. Реклингхаузен. Бонгерс; Огненова-Маринова, Л. 1976. За централнияй сюжет и за авторството на стенописите на Казанлъшката гробница. – МПК. 2: 7-12; Маразов, И. 1978. К иконографии и семантике росписей Казанлыкской гробницы. - Pulpudeva,2: 367-381; Маразов, И. 1985. Към семантиката на стенописите от Казанлъшката гробница. - Изкуство.7: 21-25.

Дата: ок. 280 г.пр.Хр.

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта