Предметни форми

00243 Поданиптер, Борово

Поданиптер, разлат съд, гр. Борово.
Сребро с позлата, леене, изчукване
Диам. 29 см.
Съкровище

Форма: кръгъл плитък разлат съд на ниско столче, снабден с две подвижни дръжки.
Украса: устието на съда е украсено с ивица лесбийска кима; същият орнамент минава и по столчето. Дръжките са полукръгли и са прикрепени с фигурално аташе към устието. В центъра на дъното е изчукана сцена от животинския стил.
Стил: несъмнено произведение на местен торевт. Това проличава в трактовката на главата на силена от дръжките, както и в сцената борба на животни.
Митологичен сюжет: По всяка вероятност образът на силена е свързан и с използването на съда като част от обредния сервиз в мистериалните ритуали в култа на Кабирите. Сцената от дъното е характерна за тракийския животински стил.
Атрибути: съдът вероятно е служил в обредното измиване на ръцете преди извършване на посвещение в мистериите, а не е функционирал като кратер за смесване на виното.
Паралели: Сцената от животинския стил намира обилни паралели сред предметите на тракийската торевтика. Изобразяването на образа на силен върху аташетата на съдове се среща и в Тракия, и в Македония.
Производство: местно; явно е прибавен към съкровището допълнително.
Публикуване: Иванов, Д. 1975. Сребърното съкровище от с. Борово. - Изкуство. 3-4: 14-21; Маразов, И. 1978. Ритоните в древна Тракия. София. Български художник; Здравкова, З., Д. Иванов. 2002. Тракийското сребърно съкровище от Борово. В. Търново; Маразов, И. 2010. Мистериите на Кабирите в древна Тракия. София. ИК „З. Стоянов”.

Случайна находка в насипа на могила от 1974 г. при оран на могилен некропол в района на гр. Борово.
Дата: първа половина на 4 в.пр.Хр.
РИМ Русе Инв. № ІІ 358

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта