Предметни форми

00233 Шлем, Бъйчени

Шлем, Бъйчени.
Злато, изчукване, гравировка, цизелиране
Вис. 34.5 см., диам. 25 см.; 500 г.
Случайна находка от 1950 г., Бъйчени Кукутени, Румъния

Форма: Островръх шлем тип пилос с неподвижни набузници.
Украса: Горната част е покрита с редове кичури между ивици с насечка, които са разположени като вписани един в друг триъгълници. По диаметъра на шлема минава ивица от големи овули върху квадратна основа. Върху тилната част виждаме хоризонтален фриз, в който са представети два антитетични лъвове-грифони, обърнати с опашките един към друг. Върху десния набузник е представена сцена на апотеоз – седящ на трон герой с фиала и ритон в ръце; под трона е свита на кълбо змия. Върху левия два изправени на опашките си дракона в профил около глава на бик във фас.
Стил: Произведение на местен майстор. Героят е, както винаги, представен в профил, макар че окото е във фас. Формите са опростени, а вниманието е насочено към детайлите на облеклото. Наивният реализъм на майстора се дължи на желанието му да акцентира върху атрибутите. Използва се главно насечката и щриховката, както и изчуканите точки.
Композиция: симетрична.
Митологичен сюжет: Сцените върху тилната страна вероятно отразяват представата за отвъдния свят. Драконите, които са основен противник на героя по пътя му към властта, са жадни за любимата си плячка – стадата, символизирани от бичата глава. Апотеозът е последният епизод от героическата биография. Героят затиска с трона си змията, победения антагонист. От облегалката на трона виси лък, царското оръжие на победата.
Атрибути: прическа, облекло, въоръжение, съдове, змия, бича глава.
Паралели: Скъпоценни шлемове са известни още от находките от Аджигьол и Железни врата, Перету и Коцофенещи. Сцената на апотеоз се среща и в наколенниците от Аджигьол и Маломирово-Златиница.
Производство: местно
Литература: Petrescu-Dĭmboviţa, M. 1975. Le trésor de Băiceni (dép. De Jassy). - Dacia. 19: 106-123; Маразов, И. 2010. Парадните наколенници в древна Тракия. Студии културно наследство. 2.

Дата: втората половина на 4 в.пр.Хр.
Музей на румънската държава, Букурещ, Инв.№ 81955

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта