Монети

00021 Парион, драхма

Парион или одриско подражание на монети от подобен тип 
Половин драхма (?), сребро
Тегло 3,14 гр., диаметър 10,5-12 мм., дебелина 5,0 мм.

Аверс: Глава на Горгона насреща (основно изображение).
Реверс: Вдлъбнат квадрат, разделен на малки квадратчета, оформящи кръст (основно изображение).
Паралели: Подобна монета публикувана в Nead, 1911, 531.

Дата: 5 в.пр.Хр.
Неизвестно местонамиране

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта