Монети

00020 Тракийски Херсонес, драхма

Тракийски Херсонес
Половин драхма, сребро
Тегло 2,24 гр., диаметър 12-13 мм., дебелина 3,1 мм.

Аверс: Протоме на лъв в скок надясно, глава обърната наляво (основно изображение).
Реверс: Вдлъбнат квадрат, разделен на четири квадратчета (основно изображение). В две срещуположни квадратчета символи пчела и топче (допълнителни изображения).
Паралели: Подобна монета публикувана в Мушмов, 1912, 307, 5443.

Дата: 4 в.пр.Хр.
Неизвестно местонамиране

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта