Скулптура

00215 Релеф на стратези, Несебър

Релеф на стратези от Несебър
Мрамор, извайване
Дълж. 101 см., вис. 47 см.
Месембрия

Форма: продълговата, правоъгълна
Украса: представена е многофигурна композиция. Около олтара в центъра се нареждат отляво: три мъжки фигури, облечени в хитони и една детска в къс хитон; отдясно: четири мъжки фигури, облечени в къси хитони и наметки.
Стил: добро изпълнение на гръцки майстор от елинистическата епоха с познаване на анатомията и използване на пластическата моделировка. Само крайните две фигури вдясно са в ¾, докато останалите са изобразени във фас.
Композиция: симетрична
Митологичен сюжет: сюжетът е свързан с институцията на стратезите в града. Те извършват жертвоприношение на Хеката – нейната трилика статуя се издига на висок постамент зад олтаря. Жертвата е овен. Действието се развива в светилище: по стените са окачени щитове и предпазно въоръжение (шлем, ризница, наколенници). Сред тях е и релеф, изобразяващ двама симпозиасти – вероятно митичните основатели на града.
Атрибути: олтар, овен, предпазно въоръжение, статуя на тройната Хеката, релеф на ойкистите
Паралели: има още два релефа на стратези от Месембрия.
Производство: гръцко
Надписи: (Z)ON, STRATAGESANTES OINIA(S…)HOROS
Литература: Venedikov, I. 1980. Trois reliefs surprenants de Messmbria. – In: I. Venedikov (ed) Nessebre. II vol. Sofia. BAN; Маразов, И. 2004. “Ойкистите” в релефите на стратезите от Месамбрия – Проблеми на изкуството. 1: 8-17.

гр. Несебър, обл. Бургас
Дата
: 2-1 в.пр.Хр.
ИМ Несебър.

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта