Монети

00015 Аполония, диобол

Аполония
Диобол, сребро
Тегло 1,15 гр., диаметър 9-12 мм., дебелина 2,5 мм.

Аверс: Глава на Аполон насреща (основно изображение).
Реверс: A (първата буква от името на града, основен надпис) отляво. Изправена котва с куките нагоре (основно изображение). Магистратски инициал (допълнителен надпис).
Паралели: Подобна монета публикувана в Tacckella, 1896, 211-212.

Дата: 4 в.пр.Хр.
Неизвестно местонамиране

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта