Скулптура

00179 Фигурка на глиган. Нагорное

Фигурка на глиган. Нагорное
Злато, отливка, изчукване
Дълж. 5 см., вис. 2,8 см.
Погребение под могила до с. Нагорное, Украйна

Форма: триизмерна фигурка на стоящ глиган. Копитата и на предните, и на задните крака са съединени с пластинка. Вероятно дръжка на кана.
Стил: глиганът е предаден с голяма точност, макар че има пропорционални несъответствия. Моделировката е твъдре сумарна, но е обърнато внимание на детайлите, които дефинират животното: муцуната с тъп нос и глиги, копитата, опашката, щръкналите уши, малките очи, разделените на две копита. Задната част на задните крака е окосмена. Козината е представена чрез насечки.
Митологичен сюжет: Глиганът е основният антагонист на героя в царската идеология на траките. Той въплъщава идеята за хаоса, тъй като обитава блатата, макар че е сухопътно, яде жълъди, но също така изяжда малките си. Победата над глигана - символ на смъртта, осигурява безсмъртие на ловеца победител. Глиганът често е противник на героя-претендент в царските митове (напр. Зевс, Крез, Мелеагър).
Aтрибути: глиган.
Паралели: Характерна за Тракия митологична и иконографска фигура. Срещаме го в скулптурата от Мезек, матриците от Гърчиново и Варненско, а ловът е представян в колана от Ловец, кана № 159 от Рогозен, гробницата от Александрово и др.
Производство: местно
Литература: Мозолевский, Б.М. 1972. Скифские погребения у с. Нагорное близ г. Орджоникидзе на Днипропетровщине. – В: Скифские древности. Киев: 187-234, Обр. 32, 13; Мозолевский, Б.М. 1975. Фракийская узда из Хоминой могилы. - В: Фрако-скифские культурные связи (=Studia Thracica 1): 166-179; Маразов, И. 1975. Сюжетът “лов на глиган” в колана от Ловец. - Археология. 2: 30-42; Маразов, И. 1992. Мит, ритуал и изкуство у траките. София. СУ Св. Кл. Охридски; Marazov, I. 1996. The Rogozen Treasure. Sofia. Secor; Маразов, И. 2003. Ловът като ценностно изпитание в митичната биография на тракийския владетел. - Анали.1: 44-57; Шалганова, Т. 2003. “Лов на глиган” в изкуството на къснобронзовата епоха. – Агон 2002: 116-124; Шалганова, Т. 2005. Гръцките ловни митове и ловът на глиган от Александровскатата гробница, Хасковско. – В: МИФ 9: 165-184; Marazov, I. 2009. (Ed) Saved Treasures from Ancient Thrace. Sofia.Accent.  

с. Нагорное, Украйна
Археологически разкопки
Дата: края на 4 в.пр.Хр.
Музей на историческите скъпоценности на Украйна, Киев, Инв.№ АЗС – 2451

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта