Монети

00173 Монета на дероните

Монета на дероните
Сребро, отсичане
Диам. 3,6/3,8 см., 40,35 г.

Реверс: разделен на 4 квадрат.
Аверс: между орел с животно в човката и полупалмета се движи волска кола, в която седи мъж, облечен в дълъг хитон, с петасос на главата и камшик в дясната ръка.
Стил: Въпреки малките размери е направен опит да се покаже мускулатурата на бика и подробностите на колата.
Митологичен сюжет: представена е сцена от тракийската царска идеология. Избраният от Зевс владетел влиза в града на колесница, теглена от бикове, а орелът с плячка е благоприятно знамение. Палметата символизира територията. Колата се движи в средната космическа зона, което изтъква медиативната функция на владетеля.
Атрибути: бик, кола, камшик, орел, палмета
Производство: гръцко
Надписи: DERRONIKON
Литература: Юрукова, Й. 1992. Монетите на тракийските племена и владетели. София.П. Берон: 211, № 8; Маразов, И. 1978. Царско знамение върху монети на дероните. – Проблеми на изкуството. 8: 7-17.

Случайна находка
Дата: 5 в.пр.Хр.
НАИМ, Инв. № 8738

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта