Монети

00174 Монета на дероните

Монета на дероните
Сребро, отсичане
Тегло 35,19 г., диам. 3,2 см.,


Аверс: в зрънчест кръг гол мъж води бик.
Реверс: разделен на 4 квадрата.
Стил:
теренът е обозначен с хоризонтален ред перли и релефна ивица над него. Божеството носи петасос, а в лявата си ръка държи кадуцей. Въпреки малките размери е направен опит да се покаже мускулатурата на тялото както на мъжа, така и на бика.

Митологичен сюжет: представено е или отвличането на биковете от Хермес, или богът води впряг с плуг зад него. Вероятно – сцена от тракийската царска идеология, в която Хермес е царско божество.
Атрибути: бик, кадуцей
Производство: гръцко
Надписи: DERRI
Литература: Юрукова, Й. 1992. Монетите на тракийските племена и владетели. София.П. Берон: 208, № 1; Маразов, И. Мит, ритуал и изкуство в древна Тракия. София. Унив. Изд. “Кл. Охридски”.

Случайна находка
Дата: 5 в.пр.Хр.
НАИМ, Инв. № 6394

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта