Монети

00014 Аполония, тетробол

Аполония
Тетробол(?), сребро
Тегло 2,79 гр., диаметър 14 мм., дебелина 3,0 мм.

Аверс: Глава на Горгона насреща (основно изображение).
Реверс: A (първата буква от името на града, основен надпис) отляво. Изправена котва с куките нагоре (основно изображение). Отдясно под куката символ рак (допълнително изображение).
Паралели: Подобна монета публикувана в Tacckella, 1896, 211-212.

Дата: 5 в.пр.Хр.
Неизвестно местонамиране

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта