Живопис

00013 Украса на централната камерата. Александровска гробница

Украса на централната камера
Александровска двукамерна каменна куполна гробница

Централна камера. Кръгла (диам. 3,30 м и вис. 3,40 м), покрита с купол с камбановидна форма (засводяването започва непосредствено от пода). Входът й се е затварял с двукрила каменна врата. Едното й крило е открито изцяло запазено в дъното на дромоса, а другото - разбито на части, в коридора и в кръглата камера. По фрагментите има запазени следи от мазилка, оцветена в червено. Вратата се е заключвала със сложен механизъм, от който е оцеляла една бронзова халка. От юг до стената е прилепено ритуално ложе, изградено от каменни блокове. При откриването на гробницата, то вече е разрушено, а частите му - разхвърляни безразборно по пода на камерата. То е имало каменни „възглавници", подобни на тези от леглото на Мезешката гробница. Запазените следи от мазилка, оцветена с черна и с червена боя по някои от камъните свидетелстват, че ложето е имало живописна украса.
Украса. Стените на кръглата камера са покрити от пода до основата на купола с различна ширина редуващи се пояси - черен, бял и червен, а повърхността на купола е боядисана с жълта боя. В основата на купола в широк бял пояс е представен фриз с ловни сцени, който отдолу е отделен с пояс от меандър. В някои от извивките му е включена звезда. Този фигурален фриз е рамкиран отдолу с тясна ивица лесбийска кима, а отгоре – с ивица, запълнена с точки. Върху стената вляво от леглото, в белия пояс е представена сцена на пир.
Ловни сцени. Ловци са четирима конници и петима пешаци. Ловците на червен и жълт кон преследват глиган. Другите двама конници (на бял и сив кон) ловуват елени. Героят, яхнал бял кон, ловува сам, а  тичащото животно вече е пронизано с копие. Героят върху сивия кон е придружен от двама въоръжени помощника и все още не е улучил стоящия и обърнал главата си към нападателя елен. Ловците са подпомагани и от кучета, някои от които вече са се нахвърлили върху преследваните животни.
Сцена на пир. Трима мъже са седналите около трапеза. Към тях от двете страни се приближават млади виночерпеци. Най-вдясно личат жълти следи от бронзови или златни съдове. Макар и доста изтрита, живописта дава възможност да различим фигурите и композицията на сцената. Над сцената с пира в червения пояс е надраскано изображение на млад мъж в профил и под него надпис с гръцки букви, разчетен от проф. Герасимова като: "КОДЗИМАСЕС ХРЕСТОС"
Ключов камък. В кръга е включен лабрис (двойна брадва), като източната половина на оръжието е червена, а западната черна.
Литература. Г. Китов. Александровската гробница. Варна, Славена, 2005; Г. Китов. Нови наблюдения върху Александровската гробница. - Археология 45, 1-2, 2004, 42-51; Г. Китов. Гробницата в Александрово - Известия на ИМ Хасково 2, 2004, 149-175; И. Маразов. Семантика и функция на изобразителния текст във фреските на тракийските гробници. - Проблеми на изкуството 3, 2005, 7-19; И. Маразов. Ловът като ценностно изпитание в митичната биография на тракийския владетел. - Анали 1, 2003, 44-57; И. Маразов. Двубоят като ценностно изпитание в митичната биография на тракийския владетел. - В: Пътят. Сборник в чест на Г. Китов. Гео прес, 2003, 124-132; И. Маразов. Войната и ловът като ценностни изпитания в тракийската царска идеология. - Изкуство и контекст. Текстове от Петата младежка научна конференция, Хасково 2009. ИИИ-БАН, София 2010, 231 - 257; Т. Шалганова. Гръцките ловни митове и ловът на глиган от Александровската гробница, Хасковско. - МИФ 9. Тракия и околният свят, 2005, 165-183; Т. Шалганова. Голотата в тракийското изкуство. - Проблеми и изследвания на тракийската култура III, Казанлък, Ирита, 2008; Т. Стоянов. За изобразителната програма на гробницата от Александрово. - Археология 49, 58-67; И. Петров. Тракийско въоръжение от стенописите на гробницата в село Александрово. - Известия на ИМ Хасково 3, 2006, 64-73. М. Василева. За изобразителните формули в Тракия и Мала Азия. - МИФ 12, София 2007, Изд-во НБУ, 102 - 114.

Западни покрайнини на с. Александрово, в източното подножие на масива „Асара", Хасковско
Дата
: край на 4 в.пр.Хр.

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта