Предметни форми

00143 Фалера към конска амуниция. Лупу

Фалера. Лупу
Сребро. Изчукване
Диам. 1
3 см., тегло 41,5 г.
Съкровище от Лупу. Състои се от сребърни предмети (7 фалери, една чаша  и две фибули) с общо тегло 787.81 г., погребани в бронзов римски съд.

Форма: кръгла.
Украса: централното поле е издигнато и плоско и е обградено с ивица насечка. В полето е представена фигура на конник.
Стил: несъмнено произведение на местен торевт. Фигурата на конника е представена в профил наляво. Пластически е моделирана твърде обобщено и вяло, а детайлите са предадени, макар и подробно, но схематично. Предадени са и двата крака на героя под корема на коня. Краката на галопиращия кон са свити под тялото му, което напомня позата за „жертвоприношение” в животинския стил.
Композиция: фигурата е вписана в кръг.
Митологичен сюжет: Конният герой е най-популярната фигура в тракийската иконография. Тук той е вдигнал ръка за приветствие; вероятно този жест е отправен към богинята от другите три апликации в амуницията.
Атрибути: кон с амуниция, овален щит „келтски тип”, голобрад, къса прическа.
Производство: местно.
Паралели: най-близко стоят екземплярите от Якимово, фалери от Равногор, Аполония, Херъстръу (Румъния), Янчокрак (Украйна), Сисианската гробница (Армения), колекция В. Божков и трансилванските фибули. Стилът и иконографията са близки до изображенията в релефите на Гундеструпския котел.

Публикуване:
Филов, Б., И. Велков.1919-1920. Новооткрити старини. – БИАБ. 7: 146-148; София; Ростовцев, М.И. 1923. Сарматские и индоскифские древности. – ПАВ. 5; Спицын, А.А. 1909. Фалары Южной России. – ИАК. Вып.29; Маразов, И. 1979. Съкровището от Якимово. София. Български художник; Glodariu, I., V. Moga. 1994. Tezaurul dacic de la Lupu. - Eph.Nap.4: 33-49; Mordvintseva V. 1999. A Typology of the Sarmatian Phalerae III Century BC – II Century AD. – AA: 137-147; Маразов, И. 2006. Традиции на изкуството по гетските земи. - В: Helis. 5: 448-458.

Лупу, регион Алба, Румъния
Дата: 1 в.пр.Хр.
Случайна находка 
МУАИ, Инв.№D
4475

 

http://www.pasthorizons.tv/tv/view/432/dacian-treasure-from-lupu/


 

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта