Скулптура

00008 Глава на статуя. Голяма Косматка

Глава на статуя от Голяма Косматка
Отлята от доброкачествен бронз.
Под могилен насип на около 7 м. пред входа на камерна гробница в облицована с каменни плочи яма под могила Голяма Косматка.

Главата е с черти на възрастен мъж с вълнисти коса, брада и мустаци. Очите са инкрустирани. Лицето несъмнено е силно индивидуализирано. Сравнението на профила с монети на Севт ІІІ доказва голяма близост в чертите. Главата е явно откъсната от бронзова статуя (възможно и конна) на владетеля и след това е ритуално погребана. Този обред напомня индоевропейската миторитуална практика на „отрязаната глава”.
След смъртта на някои герои главите им продължават да живеят, да участват в пирове и да дават съвети (такъв е и Орфей). Накрая те биват погребвани в могила с функцията на пазители на града зад тях. Възможно е и у траките да е съществувал подобен обичай, защото в изворите четем за погребани статуи, чието предназначение е да пазят територията, докато лежат в земята. Тази глава е единственият паметник, доказващ наличието на монументална портретна пластика в Тракия през елинистическия период. Тя е произведение на много добър скулптор.
Лит. Китов, Г. 2005. Долината на тракийските владетели. Варна. Славена; Маразов, И. 2007. Погребаната глава. Ритуална функция на бронзовата глава на Севт ІІІ. - В: Проблеми и изследвания на тракийската култура. Т.ІІ. Казанлък: 91-130.

гр. Шипка, общ. Казанлък, обл. Стара Загора
Могилен некропол Шипка-Шейново
Археологически разкопки
Дата: края на 4 в. пр. Хр.
АМ при БАН, София.

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта