Монети

00006 Месамбрия, диобол

Месамбрия
Диобол
Сребро, тегло 1,21 гр., диаметър 11-12 мм., дебелина 2,5 мм.

Аверс: Коринтски шлем с грива насреща (основно изображение).
Реверс: META (основен надпис). Надписът е разположен между четирите спици на колело насреща. От колелото излизат къси радиални лъчи, показващи соларния смисъл на изображението.
Паралели: Подобна монета публикувана в Мушмов, 224, 3974, XXIV, 9.

Дата: 5 в.пр.Хр.
Неизвестно местонамиране

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта