Монети

00003 Тасос, тетрадрахма

Тасос 
Тетрадрахма, сребро
Тегло 15,17 гр., диаметър 26-28 мм., дебелина 3,5 мм.

Аверс: Силно варваризирано изображение на глава на Дионис надясно (основно изображение).
Реверс: Поредици от едри точки на мястото на буквите от оригиналните монети (основен надпис). Силно варваризирано изображение на Херакъл прав насреща (основно изображение).
Паралели: Подобна монета публикувана в Мушмов, 1912, 327, XXXV, 9-10.

Дата: 1 в.пр.Хр. 
Неизвестно местонамиране

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта