Съкровище от Равногор. Пазарджишко (Съкровище)
с. Равногор, общ. Брацигово, обл. Пазарджик
Археологически разкопки

Равногор, Пазарджишко
Съкровище от 9 сребърни предмета, заровено под могилен насип в могилен некропол

Открито от Г. Китов през 1987 г. в камъните под могилния насип при разкопки на могили край Равногор. Състои се от фалери, начелник и верижка към конска амуниция.
Състав. Типични форми за украсата на коня от късноелинистическата епоха, но в гръцко изпълнение. Характерни за периода са и орнаментите: гирлянди, акант, факли и др., предадени чисто графично.
Във фалерите са представени бюстово (също присъщ за епохата начин) божества: Атина, крилата богиня и бог, свързан с дионисовия кръг. Това е най-богатата в иконографско отношение колекция от пантеона на траките през този период.
Съкровището от Равногор позволява да видим предметните и иконографските извори за късноленистическата торевтика в Тракия.
Публикуване: Китов, Г. 1988. Свещени дарове в тракийска могила край Равногор в Родопите. – Изкуство.7: 40-48; Маразов, И. 1992. Мит, ритуал и изкуство у траките. София. СУ Св. Кл. Охридски; Mordvintseva, V. 1999. A Typology of the Sarmatian Phalerae III Century BC – II Century AD. – AA: 137-147; Маразов, И. 2006. Богинята Атина в царската идеология на древна Тракия. - В: Проблеми и изследвания на тракийската култура. Казанлък.”Ирита”: 32-74; Marazov, I. 2005. Thracian Warrior. Sofia. Ch. Botev ; Marazov, I. 2009. (Ed) Saved Treasures from Ancient Thrace. Sofia.Accent

с. Равногор, общ. Брацигово, обл. Пазарджик
Дата: 3-1 в.пр.Хр.
ИМ Пазарджик 

 

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта