Могила № 1 (Голямата могила), Симеоновград (Погребален паметник)
Симеоновград, общ. Сименовград, обл. Хасково
Археологически разкопки

Могила № 1 (Голямата могила). Симеоновград.
Еднокамерна дървена гробница

В югоизточния сектор на могилата е открит гроб в съоръжение изградено от дървени греди. Гробницата е с правоъгълна форма, ориентирана е в посока югоизток - северозапад (по дългата ос). Височината на камерата не е установена, т.к. целият градеж е рухнал след изгниването на гредите. Покривната конструкция е била от плътно подредени дървени греди. Входът е разположен от югоизток. Той е бил затрупан с ломени камъни.
Погребението е извършено чрез трупополагане. Тялото на воина е положено в южната част на камерата.  
Жертвоприношение. На североизток, извън съоръжението, е открит скелет на кон.
Находки от камерата:

 • Сребърна каничка с позлата.
 • Сребърни елементи от конска сбруя (начелникът с позлата).
 • Венец – бронз и керамика с позлата.
 • Шлем – “коринтски”.
 • Ризница – желязо, от пластини.
 • Две керамични сиви купи.
 • Керамична сива каничка.
 • Бронзова ситула.
 • Бронзово блюдо.
 • Бронзово ойнохое.
 • Три върха на копия, желязо.
 • Железен канделабър при входа.
 • Четири амфори Тасос.
 • Желязна юзда.

Находки, открити извън (североизточно) камерата:

 • Бронзова тока от сбруята на коня.

Проучване 1986 г .
Дата: втора половина – последна четвърт на 4 в.пр.Хр.

И.П.

 

 

 

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта