Рачева могила (Погребален паметник)
Мъглиж, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора
Археологически разкопки

Гробница в Рачева могила
Двукамерна тухлена гробница

Могилен насип. Съоръжението е вкопано в предварително издигнатия насип. 
Гробницата. Вкопана на 3,20 м под нивото на древната дневна повърхност. Изградена от тухли. Ориентирана на юг. Каменният кожух е с отлично оформено вътрешно лице.
Дромосът е изграден от каменни блокове и плочи. Опира на фуга до стената на първата камера. Излиза извън границите на могилния насип. До дромоса се стигало по полегата алея.
Първата камера представлява тясно правоъгълно помещение, продължение на дромоса.
Централната камера е с кръгъл план (диам. 3,33 м) и куполно покритие, за което се съди по ключовия камък с полепнали по него глина и варова мазилка. До северната стена на камерата е прилепено каменно ложе.  
Гробницата е разрушена преди окончателното й затрупване с могилния насип, строителните материали са изнесени.
Находки: опразнена през древността. Намерени са желязно черясло (инструмент за оране) и златен пръстен, цялата повърхност на който е покрит с дебел слой ръжда. Подобни пръстени са свързани с кабирическите мистерии. Няколко златни маниста са открити между каменните блокове на ложето.
Открита от Г. Китов. 
Лит. Г. Китов.  Долината на тракийските владетели. Славена 2005 : 43-46;  Г. Китов. Тракийски могилни храмове. – В: Проблеми и изследвания на тракийската култура. Казанлък. 2006: 95;  Д. Димитрова. Проблеми на тракийската архитектура в Долината на владетелите. - В: Проблеми и изследвания на тракийската култура. Казанлък. 2006: 119-120.

с. Мъглиж
Дата: края на 4 в. - началото на 3 в. пр. Хр.

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта