Куполна гробница Мал Тепе. Мезек (Погребален паметник)
с. Мезек, общ. Свиленград, обл. Хасково
Археологически разкопки

Куполна гробница Мал Тепе, Мезек
Трикамерна куполна каменна гробница

Гробницата. Една от най–монументалните тракийски гробници. Изградена е от добре обработени каменни блокове, свързани помежду си с железни скоби. Общата дължина на съоръжението заедно с дълбочината на проходите между помещенията достига до 30,33 м.
Дромосът. Дълъг е 20,65 м, засводен с триъгълен свод. 
Камери. Две с правоъгълна форма, засводени както и коридора с триъгълен свод, но с по–голяма височина. 
Централна камера. Кошеровидна форма с диаметър 3,30 м и височина 4,30 м. Входът в погребалната камера се е затварял с  две богато украсени, масивни бронзови врати. Тук е запазено каменното ложе за покойника, а в страни от него – две плитки каменни урни. 
Погребения. Под каменните плочи на двете правоъгълни помещения са открити вторични погребения‚ извършени чрез кремация на телата. В гробницата са открити множество предмети от злато, бронз, желязо, фаянс, стъкло и керамика. Седем бронзови съда, бронзов канделабър‚ украсен с фигурка на танцуващ сатир, три бронзови лампи, три керамични амфори, железен посребрен нагръдник, стъклен алабастрон, бронзови обкови от колесница и множество златни накити са само част от погребалния инвентар.
Монументалността на съоръжението и богатите дарове показват, че тук е бил погребан представител на тракийската аристокрация.
Литература. Б. Филов. Куполните гробници при Мезек - Известия на археологическия институт ХІ, 1937, 1-79 

Дата: Построяването на гробницата е станало през IV в.пр.Хр., тогава е извършено и първото погребение в нея. По–късно тя е използвана и за няколко вторични погребения,  материалите от които се датират в III в.пр.Хр
Местоположение: 1 км югоизточно от селото, в насипа на могилата “Мал тепе” (Иманярската могила)

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта