Могила Оструша (Погребален паметник)
гр. Шипка, общ. Казанлък, обл. Стара Загора
Археологически разкопки

Гробница Оструша
Монолитна гробна камера и пет зидани каменни помещения с уникална планировка

Могилен насип. Оструша преди разкопките е била висока малко повече от 20 м и е имала диаметър 70 м. През Освободителната война е използвана за редут, поради което по нея е имало следи от окопи за оръдия. Освен каменното съоръжение, при проучванията на могилата са открити и няколко късноримски гроба, оформени с керемиди. Стратиграфските наблюдения върху насипа показват, че съоръжението е изградено в готовата могила след отнемане на част от южната периферия.
Гробницата. Състои се от монолитна гробна камера, пет други помещения и саркофагоподобен граден гроб. От тях 3 са основни и в тях се влиза от общ хол. В правоъгълното ляво помещение е запазено погребение на кон с юзда, както и няколко сребърни съда. Дясното е кръгло без следи от куполно покритие. Централната камера е издялана от монолитен гранитен блок (2.5 х  3.5 х 2.5 м), покрит с трапецовиден капак. Таванът е разделен на кесони, които са били запълнени с живописни изображения. Вътре е издялано каменно легло с крака, оформени като лъвски лапи. Южната фасада е била украсена с 6 каменни акротерия с палмети. Стените на монолитната камера са еднакво добре обработени от всички страни, отвътре и отвън. Прагът е силно изтрит, което показва, че камерата е използвана продължително време. 
На място отсъстват всякакви строителни отпадъци или пласт от трошляк, което предполага, че всички блокове са били издялани вън от границите на могилата, включително централната монолитна камера, която е монтирана върху стереобата след окончателното му изграждане и е захваната към него с плътна заливка от олово

Живописна украса: Запазените стенописи показват женска глава, сцени от животинския стил, митологични сцени, растителни и геометрични орнаменти. Правят впечатление няколко сюжета от Троянския епос, свързани с Ахил и Тетида, Ахил и Феникс и др. Тяхното наличие е още едно доказателство за ролята на епичната традиция при Одриския двор, сведения за която имаме както в писмените извори, така и в паметниците на торевтиката.
Периоди на функциониране. Археологическите наблюдения разграничават три периода в съществуването и използването на съоръжението. През първия - около средата на 4 в. пр. Хр. е монтирана върху стереобат от големи каменни плочи монолитна камера с погребално ложе и стенописи по тавана. По-късно към нея са пристроени четири правоъгълни и едно кръгло помещение. Накрая, вероятно в края на 4 в. пр. Хр., пред входа е изграден от големи дялани блокове саркофагоподобен гроб, в който не е извършено погребение, а след това целият комплекс е засипан. Ограбен е през 4 в. сл. .
Лит: Г. Китов, "Тракийски гробнично-култов комплекс в могилата Оструша край Шипка", сп. Проблеми на изкуството, бр. 4; J. Valeva. The Painted Coffers of the Ostrusha Tomb. Sofia. Bulgarski houdozhnik, 2005.

 

Датировка: втората половина на 4 в. пр. Хр.
Местоположение: част от некропола Шипка-Шейново край Казанлък

 

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта