Съкровище от Якимово (Съкровище)
с. Якимово, обл. Монтана
Случайна находка

Съкровището от Якимово
Открито през 1977 г. край с. Якимово, обл. Монтана. Съдържание: три конични сребърни купи, 1 сребърен кантарос, 1 бронзов съд, 2 сребърни гривни, 2 дръжки към бронзов съд.

Купите. Принадлежат към най-характерната за епохата на късния елинизъм форма на чаша за пиене.
Иконография. Върху стените на едната е представена фигурата на конник, изчукана, гравирана и позлатена. Широкото кръгло лице е във фас. Той е облечен по модата на времето: наметка и дълги панталони. От пояса виси дълъг меч. Втората купа има прилепена към дъното кръгла емблема. В полето е представено бюстово изображение на жена. Тя има тежко овално лице, косите падат на вълни край бузите, дрехата е с триъгълно деколте. В емблемата на другата купа е представено мъжко бюстово изображение. Лицето е брадато, дрехата е прикрепена с аграфа към рамото.
Стил. Образите, особено в емблемите, са изчукани във висок обем. Въпреки това в изображенията на конника и жената, които принадлежат към местната художествена традиция на времето, липсва тектоничност, както и пластическа артикулация на обемите. Образът на мъжа е изпълнен по-скоро в духа на елинистическата традиция. Съчетаването на различни стилови норми вдин ансамбъл говори за характера и начина на неговото събиране. Явно е, че се е налагало понякога да се реставрират предметите на торевтиката, както показват и поправките в бронзовия съд.
Семантика. Събирането на образите на героя-конник и на жената в един общ комплекс се среща и в съкровището от Галиче. Богинята и героят са основните фигури в мита и идеологията на траките.

Паралели. Като форма купите и кантаросът намират много аналогии в торевтиката на късноелинистическата епоха. Емблемите по дъното на купите също не са изключение (ср. находката от Херъстръу). В иконографско и стилово отношение се оформя една голяма група от образи, намерени в България, Румъния, Украйна, Армения, Централна Азия. Те принадлежат към интернационалния стил ва времето, чийто най-ярък представител е сребърният котел от Гундеструп (Дания).

Дата. 2-1 в.пр.Хр.

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта