Боровско съкровище (Съкровище)
гр. Борово, общ. Боров, обл. Русе
Случайна находка

Боровското съкровище
Открито в края на 1974 г. в района на могилен некропол.
Сребро.
Състои се от 1 разлат съд, 3 ритона и 1 кана-ритон.

Предметна структура. Ритоните са сред най-добрите образци на този тип вази в древния свят.
Единият завършва с протоме на тичащ кон - особено почитано у траките животно. Рогът е покрит с вертикални канелюри, а под устието е припоен венец от бръшлянова клонка сптичка в центъра.
Вторият завършва с протоме на коленичил бик, а извитият под прав ъгъл рог е покрит с хоризонталбни канелюри. Тези особености, както и стилизацията на формите, свидетелстват за пряко персийско влияние.
Третият ритон има рог с вертикални канелюри, а под устието е набелязан бръшлянов венец. Протоменто е оформено като фигура на Сфинкс. Това е едно от най-добре изпълнените пластични изображение на фантастичното същество.
Каната-ритон има яйцевидна форма, висока шийка, естието е обърнато надолу. Върху шията има надпис, свидетелстващ за принадлежността на вазата на одриския владетел Котис І. Отворът върху дъното е заобиколен с малък фриз от 3 жерава, ловящи риба. Върху стените са разположени един над друг два фриза с фигурални сцени. Горният съдържа сюжети от дионисовия цикъл: сатири гонят менади, менади разсичат животно, Силен носи мях с вино. Сред тази шумна тълпа се отделя влюбена двойка. В долния фриз е представен митичният прецедент на хиерогамията от Мистериите на Кабирите.
За разлика от останалите съдове, които несъмнено са дело на гръцки торевт, разлатият съд е дело на местен майстор. Тази ваза е служила като поданиптер и вероятно в нея била поднасяна водата за измиване на ръцете преди началото на пира.

Производство. Само поданиптерът може да се припише на ръката наместен майстор. Другите вази са изработени от вещи гръцки торевти.

Идеологическа функция. Съкровището представлява сервиз, използван за посвещение в мистериалния култ на Кабирите, които в Тракия (както и в Македония) били царски божесдтва.

Дата. Първата половина на 4 в.пр.Хр.

 
Обекти Библиотека За контакти За проекта